03 POLÍCIA RITIERI NA KOŇOCH

VÝSTRELY, VÝBUCHY, SIRÉNY - CVIČIA ICH, ABY STRATILI PLACHOSŤ!!!

POMÁHAJÚ UDRŽAŤ VEREJNÝ PORIADOK - JAZDNÁ POLÍCIA!